Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V., se sídlem Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad, Nizozemsko, je odpovědná za zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. S těmito osobními údaji společnost nakládá a uchovává je s nejvyšší možnou péčí. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. a všechny přidružené společnosti bez ohledu na jejich umístění nebo jurisdikci.

Kontaktní údaje:
KYOCERA SENCO EMEA B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad
Nizozemsko
+31 (0)320 295 575

Kategorie osobních údajů
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. zpracovává vaše osobní údaje, protože využíváte naše služby nebo nám tyto údaje sami poskytujete. Níže je uveden přehled osobních údajů, které zpracováváme:

 • jméno a příjmení
 • pohlaví
 • adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • podrobnosti o vaší aktivitě na našem webu
 • internetový prohlížeč a typ zařízení
 • poloha vašeho zařízení

Internetové stránky společnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V. obsahují odkazy na jiné internetové stránky, které se nenacházejí na doméně společnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V. Tyto odkazy jsou uvedeny výhradně pro informace uživatelů našich stránek. Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. neodpovídá za obsah jiných webových stránek ani za ochranu osobních údajů na těchto stránkách.

Zvláštní nebo citlivé osobní údaje
Naše webové stránky nebo služby nemají v úmyslu shromažďovat údaje o návštěvnících webových stránek mladších 16 let, pokud k tomu nemají svolení rodičů nebo zákonných zástupců. To, zda je návštěvník starší 16 let, však nedokážeme ověřit. Doporučujeme proto, aby se na online aktivitách svých dětí podíleli také rodiče, aby se zabránilo shromažďování údajů o dětech bez souhlasu rodičů. Pokud se domníváte, že jsme shromáždili osobní údaje nezletilé osoby bez takového svolení, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected] a my tyto informace vymažeme.

S jakým cílem a na jakém základě zpracováváme vaše osobní údaje?
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. zpracovává vaše osobní údaje za následujícími účely:

 • abychom vám mohli zasílat náš zpravodaj nebo zaslat reklamní brožuru,
 • abychom vám mohli zavolat nebo poslat e-mail, pokud je to nezbytné pro poskytování našich služeb,
 • abychom vás mohli informovat o změnách našich služeb a produktů,
 • abychom mohli spravovat naše webové stránky, udržovat je v provozu a zlepšovat je.

Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. zpracovává osobní údaje na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, který můžete svobodně udělit nebo odmítnout. Možnosti souhlasu se zobrazí při první návštěvě našich webových stránek. Své rozhodnutí můžete kdykoli změnit. Pokud nám tento souhlas neudělíte, je možné, že nebudete moci některé ze služeb využívat. Pokud budeme chtít používat vaše osobní údaje pro nový anebo jiný účel, budeme vás o této skutečnosti informovat. Vaše údaje poté použijeme uvedeným jiným způsobem, pokud to bude vyžadovat nebo umožňovat příslušný zákon anebo na základě vašeho souhlasu.

Automatizované rozhodování
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. nepřijímá rozhodnutí na základě automatizovaného zpracování o záležitostech, které mohou mít pro dotčené osoby závažné důsledky. Jedná se o rozhodnutí přijatá počítačovými programy nebo systémy bez účasti fyzické osoby (např. zaměstnance společnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V.).

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. nebude uchovávat vaše údaje déle, než je nezbytně nutné k dosažení účelu, za kterým byly vaše údaje shromážděny. Pro následující kategorie osobních údajů používáme následující doby uchovávání:

Kontaktní formulář:
Pokud vyplníte formulář na webových stránkách nebo nám pošlete e-mail, údaje, které nám zašlete, budou v závislosti na povaze formuláře nebo obsahu e-mailu uchovávány po dobu, po kterou je nutné na tyto informace reagovat nebo je řešit.

Google Analytics:
Využíváme nástroj Google Analytics k zaznamenávání všeobecných údajů o návštěvnících. Tyto údaje se používají ke statistickým analýzám vzorců chování při návštěvách a při klikání na internetové stránce a umožňují nám optimalizovat provoz naší internetové stránky. Také jsme nástroj Google Analytics nastavili tak, aby bral ohled na soukromí, což znamená, že IP adresy jsou anonymizované a údaje se odesílají přes zabezpečené spojení. Anonymizované údaje v Google Analytics budou uloženy po dobu 38 měsíců.

Se společností Google jsme uzavřeli dohodu o zpracování osobních údajů. Statistické údaje se předávají společnosti Google, která je ukládá na serverech umístěných v Evropě a ve Spojených státech. Další informace naleznete v obecných zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a v konkrétních zásadách ochrany osobních údajů pro službu Google Analytics. Informace o tom, jak společnost Google dodržuje nařízení GDPR, naleznete na různých stránkách, jako je Google Cloud a GDPR a Co Google dělá v oblasti ochrany osobních údajů.

Společnost Google používá uvedené informace k tomu, aby sledovala, jak je naše internetová stránka využívána, aby nám mohla poskytovat zprávy o internetové stránce a nabízet společnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V. jako inzerentovi informace o účinnosti našich kampaní. Společnost Google může předat tyto informace třetím stranám v případě, že to bude vyžadováno zákonem, anebo v případě, že tyto třetí strany budou zpracovávat informace jménem společnosti Google. Nad tímto postupem nemáme žádnou kontrolu.

Rádi bychom vás upozornili zejména na skutečnost, že společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. nikdy tyto údaje nemůže vysledovat zpět k vám jako k jednotlivci anebo k osobě, s výjimkou situace, kdy se sami osobně identifikujete prostřednictvím jednoho z formulářů, zveřejněného na naší internetové stránce. Může se jednat například o případ, kdy zadáte e-mailovou adresu při přihlašování odběru zpravodaje nebo při použití webového formuláře. V takových případech může být vaše chování při návštěvě webu spojeno s údaji, které jste uvedli.

Sdílení osobních údajů se třetími stranami
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. předává údaje třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro naplnění předmětu naší smlouvy s vámi nebo pro splnění zákonné povinnosti.

 • Google
  • Údaje o poloze

Můžeme vás požádat o udělení souhlasu se shromažďováním informací o poloze vašeho zařízení, jako jsou informace, které identifikují přesnou polohu vašeho zařízení (např. zeměpisná šířka a délka v systému GPS) nebo jeho přibližnou polohu (např. méně přesná poloha odhadnutá na základě prohlížeče nebo IP adresy zařízení).

 

Vaši polohu využíváme k tomu, abychom vám poskytli informace o našich prodejcích ve vašem okolí. Pokud jste souhlasili se sdílením své aktuální polohy za účelem vyhledání prodejce a chcete se k němu dostat, předáme vaši aktuální polohu mapové službě třetí strany, která vám tyto pokyny poskytne. Budete přesměrováni na tuto mapovou službu třetí strany, která předpisy o ochraně osobních údajů dodržuje za svých vlastních podmínek.

 

Abychom mohli použít vaši polohu, musíte buď povolit možnost lokalizačních služeb v operačním systému, nebo nastavit oprávnění ve svém mobilním zařízení tak, aby umožňovalo sdělování těchto informací.

  • ReCaptcha

Funkci Google reCAPTCHA používáme k určení toho, zda jste skutečná osoba, a ne robot nebo nevyžádaný software. reCAPTCHA je bezplatná služba společnosti Google, která chrání webové stránky před nevyžádaným softwarem a návštěvníky, kteří nejsou lidmi, a používá se hlavně při vyplňování formulářů na webových stránkách.

reCAPTCHA shromažďuje vaše osobní údaje, aby zjistila, zda akce na našich webových stránkách provádějí skuteční lidé. Kontroluje také, zda již ve vašem prohlížeči nejsou soubory cookie z jiných služeb Google, jako je YouTube nebo Gmail. Nakonec reCAPTCHA nastaví ve vašem prohlížeči další soubor cookie a pořídí otisk nastavení vašeho prohlížeče.

Shromážděné údaje, jako jsou URL stránky s odkazem na naši webovou stránku, operační systém, soubory cookie, chování, nastavení data a jazyka, objekty Javascriptu a rozlišení obrazovky, společnost Google zpracovává za účelem ověření, zda jste člověk. Údaje budou uloženy na evropských nebo amerických serverech společnosti Google. Další informace o tom, jak Google ukládá vaše údaje, najdete v jeho zásadách ochrany osobních údajů a v podmínkách používání služby.

 

Soubory cookie nebo podobné techniky
Soubor cookie je malý textový soubor, který se při první návštěvě webové stránky uloží do počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Soubor cookie často obsahuje cookie ID, které je jedinečným identifikátorem daného souboru cookie. Tak mohou internetové stránky rozlišovat jednotlivce a zapamatovat si jejich preference.  Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. používá soubory cookie k analýze návštěvnosti, poskytování funkcí sociálních sítí a personalizaci reklam. Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. používá tři typy souborů cookie:

 1. Nezbytné soubory cookie. Tyto soubory cookie zajišťují správné fungování internetové stránky a pamatují si volby, jako je např. nastavení vašich preferencí, a také nám umožňují naši internetovou stránku optimalizovat.

 

 1. Analytické soubory cookie. Tyto soubory cookie nám umožňují lépe porozumět tomu, jak dobře si naše internetová stránka vede. Se zapojením třetích stran jsme schopni měřit, které stránky jsou na naší internetové stránce navštěvované a jak často anebo které prvky na naší internetové stránce fungují lépe. Tyto informace jsou anonymizované a slouží pouze ke zlepšení výkonu našich webových stránek. V žádném případě nebude možné vytvářet osobní profily ani pomocí těchto informací zpětně vysledovat konkrétní osobu.

 

 1. Reklamní soubory cookie. Tyto soubory cookie se používají k měření účinnosti našich online reklamních kampaní a umožňují zobrazovat vám personalizovanější reklamu na základě vašich předchozích návštěv naší internetové stránky. Umožňují nám také lépe porozumět uživatelům a jejich chování na naší internetové stránce. Každá třetí strana (např. Facebook/YouTube), která tyto soubory cookie používá, má své vlastní zásady ochrany osobních údajů, v nichž se dozvíte, jak tyto údaje používá.
  1. YouTube ukládá několik souborů cookie, které slouží k vedení statistik o tom, jaká videa ze služby YouTube uživatel zhlédl, k ukládání uživatelských preferencí přehrávače videa a k analýze podrobností o sledování. Svou historii na YouTube a údaje, které služba shromažďuje, můžete spravovat zde. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak YouTube používá vaše údaje, přečtěte si jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.
  2. Facebook ukládá údaje o analýze webových stránek, cílení reklamy a měření reklamy. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak Facebook používá vaše údaje a jak můžete změnit své preference, přečtěte si jejich prohlášení o ochraně osobních údajů

Stisknutím níže uvedeného tlačítka „My settings“ (Moje nastavení) zobrazíte vaše nastavení souborů cookie a případně změníte vaše preference.

Pokud si nepřejete, aby společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. ukládala soubory cookie, můžete soubory cookie blokovat tím, že aktivujete příslušné nastavení ve vašem prohlížeči, které vám umožní odmítnout nastavení všech nebo některých souborů cookie. Nicméně tento krok může ovlivnit přístupnost naší internetové stránky, protože některé soubory cookie jsou nezbytné k zobrazení určitých informací.

Jak chráníme vaše osobní údaje
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. bere ochranu vašich údajů velmi vážně a přijímá vhodná opatření, aby zabránila zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nežádoucímu zveřejnění a neoprávněným změnám. Pokud se domníváte, že vaše údaje nejsou náležitě zabezpečeny nebo pokud máte podezření na jejich zneužití, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Přístup k údajům, jejich oprava nebo smazání
Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání. Také máte právo odvolat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů anebo vznést námitky vůči tomu, aby společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. vaše osobní údaje zpracovávala. Dále máte právo na přenos vašich údajů. To znamená, že nás můžete požádat, abychom vám, případně jiné organizaci, kterou stanovíte, zaslali osobní údaje, které o vás máme, v počítačovém souboru. Vznést žádost o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo předání, odvolat svůj souhlas nebo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů můžete na adrese [email protected]. Na vaši žádost budeme reagovat co nejdříve, nejpozději však do čtyř týdnů. Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. by vás také ráda upozornila, že máte možnost podat stížnost národnímu regulačnímu orgánu, nizozemskému úřadu pro ochranu osobních údajů, prostřednictvím následujícího odkazu: https://ico.org.uk/make-a-complaint/.

Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. si vyhrazuje právo na změny zásad ochrany osobních údajů. Proto vám doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali a zkontrolovali případné změny, ke kterým mohlo od vaší poslední návštěvy dojít. Pokud společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. zavede důležitou změnu, která bude mít důsledky pro způsob zpracování vašich osobních údajů, oznámíme to zveřejněním zprávy na našich webových stránkách.

Datum vydání: 25-05-2018
Poslední revize: 29-07-2021

My settings