Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V., se sídlem Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad, Nizozemsko, je odpovědná za zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. S těmito osobními údaji společnost nakládá a uchovává je s nejvyšší možnou péčí. Přitom společnost KYOCERA SENCO EMEA dodržuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a platné zákony o ochraně osobních údajů Česká republika. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. a všechny přidružené společnosti bez ohledu na jejich umístění nebo jurisdikci. 

 

Internetové stránky společnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V. obsahují odkazy na jiné internetové stránky, které se nenacházejí na doméně společnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V. Tyto odkazy jsou uvedeny výhradně pro informace uživatelů našich stránek. Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. není odpovědná ani neručí za obsah jiných internetových stránek ani za ochranu soukromí na těchto stránkách. 

 

Kontaktní údaje správce odpovědného za tyto webové stránky: 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. 
Pascallaan 88 
8218 NJ Lelystad 
Nizozemsko 
+31 (0)320 295 575 

 

Kontaktní údaje k záležitostem ochrany údajů: 
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů z naší strany nebo ochrany údajů obecně, můžete se na nás obrátit na adrese uvedené výše nebo v tiráži nebo na následující e-mailové adrese: [email protected]

 

Osobní údaje 
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. zpracovává vaše osobní údaje, protože využíváte naše služby nebo protože jste nám sami poskytli své údaje (Právní základ pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.). Níže je uveden přehled osobních údajů, které zpracováváme v případě, že navštívíte naše webové stránky: 

 • Podrobnosti o vaší aktivitě na našich webových stránkách (Obsah požadavku/navštívené stránky) 
 • Internetový prohlížeč a typ zařízení 
 • IP adresa 
 • Datum a čas podání požadavku 
 • Rozdíl časových pásem od greenwichského času (GMT) 
 • Stav přístupu / stavový kód HTTP 
 • Množství přenesených dat 
 • Dříve navštívená stránka 
 • Prohlížeč 
 • Operační systém 
 • Země a město 
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče. 

 

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, např. prostřednictvím kontaktního formuláře, můžeme dále zpracovávat následující informace: 

 • Jméno a příjmení 
 • Adresa 
 • Telefonní číslo 
 • E-mailová adresa 
 • Název společnosti 

 

Výše uvedený seznam není úplný, společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. může zpracovávat další údaje v případě, že používáte další nástroje nebo se účastníte dalších aktivit. Zpracování údajů v těchto případech popisujeme níže. 

 

Zvláštní nebo citlivé osobní údaje 
Naše webové stránky nebo služby nemají v úmyslu shromažďovat údaje o návštěvnících webových stránek mladších 16 let, pokud k tomu nemají svolení rodičů nebo zákonných zástupců. To, zda je návštěvník starší 16 let, však nedokážeme ověřit. Doporučujeme proto, aby se na online aktivitách svých dětí podíleli také rodiče, aby se zabránilo shromažďování údajů o dětech bez souhlasu rodičů. Pokud se domníváte, že jsme shromáždili osobní údaje nezletilé osoby bez takového svolení, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected] a my shromážděné osobní údaje vymažeme.  

 

S jakým cílem a na jakém základě zpracováváme vaše osobní údaje? 
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. může zpracovávat vaše osobní údaje zejména pro následující účely: 

 • abychom vám mohli poskytovat naše webové stránky, spravovat je, udržovat je v provozu a zlepšovat je 
 • abychom vás mohli informovat o změnách našich služeb a produktů 
 • abychom vám mohli zasílat náš zpravodaj nebo reklamní brožuru 
 • abychom vám mohli zavolat nebo poslat e-mail, pokud je to nezbytné pro poskytování našich služeb 

 

Vaše údaje poté použijeme uvedeným jiným způsobem, pokud to bude vyžadovat nebo umožňovat příslušný zákon anebo na základě vašeho souhlasu. Pokud budeme chtít používat vaše osobní údaje pro nový anebo jiný účel, budeme vás o této skutečnosti informovat. 

 

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje 
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. nebude uchovávat vaše údaje déle, než je nezbytně nutné k dosažení účelu, pro který byly vaše údaje shromážděny, a jak vyžadují zákony obsahující povinnosti pro uchovávání údajů. Pro následující kategorie osobních údajů používáme následující doby uchovávání: 

 

Kontaktní formulář: 
Pokud vyplníte formulář na webových stránkách nebo nám pošlete e-mail, budou vámi zaslané údaje v závislosti na povaze formuláře nebo obsahu vašeho e-mailu uchovávány po dobu, po kterou jsou tyto informace nezbytné k odpovědi na vaši zprávu nebo k jejímu vyřízení, nebo až po dobu tří let z důvodu povinnosti uchovávání údajů. V závislosti na povaze vašeho požadavku se může doba uložení údajů prodloužit, což uvádíme v příslušných účelech zpracování údajů. Právní základ pro zpracování údajů Článek 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. 

 

Google Analytics: 
Využíváme nástroj Google Analytics k zaznamenávání všeobecných údajů o návštěvnících. Tyto údaje se používají ke statistickým analýzám vzorců chování při návštěvách a při klikání na internetové stránce a umožňují nám optimalizovat provoz naší internetové stránky. Také jsme nástroj Google Analytics nastavili tak, aby bral ohled na soukromí, což znamená, že IP adresy jsou anonymizované a údaje se odesílají přes zabezpečené spojení. V nástroji Google Analytics 3 se údaje ukládají po dobu 26 měsíců. Naproti tomu v nástroji Google Analytics 4 se údaje ukládají po dobu 14 měsíců.  

 

Třetí strany 
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. využívá třetí strany pouze v případě, že je to nezbytné pro vytvoření optimalizovaného zážitku pro uživatele na našich webových stránkách. Třetím stranám budou údaje předávány pouze v případě, že to bude nezbytné pro zobrazení našich služeb na našich webových stránkách nebo pro splnění zákonné povinnosti.  

 

Algolia 
K vyhledávání a indexování obsahu používá společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. na svých webových stránkách vyhledávací funkci poskytovatele Algolia Inc.Funkce Algolia je nezbytná pro zobrazení našich produktů na webových stránkách a neukládá žádné soubory cookie. Při používání funkce Algolia se vaše IP adresa a váš vyhledávací dotaz přenášejí na servery společnosti Algolia a ukládají se tam po dobu 90 dnů pro statistické účely. Právní základ pro zpracování údajů Článek 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Další informace o postupech ochrany osobních údajů v rámci funkce Algolia naleznete na adrese https://www.algolia.com/policies/privacy/.  

 

Google 
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. používá na svých webových stránkách různé služby společnosti Google, například Google reCAPTCHA a Mapy Google. Funkce Google reCAPTCHA se používá k tomu, aby se zabránilo robotům v odesílání kontaktních formulářů (Právním základem pro zpracování údajů jsou naše oprávněné zájmy, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR na ochranu před protiprávním jednáním a riziky pro bezpečnost IT). Mapy Google dodávají vizuálně zajímavější podobu stránkám, na kterých jsou uvedeni prodejci a/nebo kontaktní informace (Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR). Obě služby vyžadují, aby byly zpracovateli informací zaslány údaje, jako jsou IP adresy, což jim umožní poskytovat přesné odpovědi.  

 

Další informace o postupech společnosti Google v oblasti ochrany osobních údajů naleznete na webové stránce Podmínky ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Další informace naleznete v zásadách ochrany vašich údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Doba, po kterou společnost Google ukládá údaje, závisí na typu údajů, více informací naleznete v části: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=en-US.  

 

Google Analytics 
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. používá k analýze výsledků prohlížení webových stránek sledovací nástroj Google Analytics. Nástroj Google Analytics analyzuje částečnou IP adresu a informace o vašem zařízení nebo aktivitě na našich webových stránkách, aby mohl analyzovat informace, jako je země a/nebo město. Společnost Google zpracovává pouze anonymizované IP adresy, protože poslední oktet IP adresy je maskován. Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR. 

 

Se společností Google jsme uzavřeli dohodu o zpracování a standardní smluvní doložky. Statistické údaje se předávají společnosti Google, která je ukládá na serverech umístěných v Evropě a ve Spojených státech. Přečtěte si konkrétní zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=.  

 

Společnost Google používá uvedené informace k tomu, aby sledovala, jak je naše internetová stránka využívána, aby nám mohla poskytovat zprávy o internetové stránce a nabízet společnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V. jako inzerentovi informace o účinnosti našich kampaní. Společnost Google může předat tyto informace třetím stranám v případě, že to bude vyžadováno zákonem, anebo v případě, že tyto třetí strany budou zpracovávat informace jménem společnosti Google. Nad tímto postupem nemáme žádnou kontrolu. 

 

Rádi bychom vás upozornili zejména na skutečnost, že společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. nikdy tyto údaje nemůže vysledovat zpět k vám jako k jednotlivci anebo k osobě, s výjimkou situace, kdy se sami osobně identifikujete prostřednictvím jednoho z formulářů, zveřejněného na naší internetové stránce. Může se jednat například o případ, kdy zadáte e-mailovou adresu při přihlašování odběru zpravodaje nebo při použití webového formuláře. V takových případech může být vaše chování při návštěvě webu spojeno s údaji, které jste uvedli. 

 

YouTube  
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. využívá služeb YouTube k zobrazování videí na svých webových stránkách. Tato videa jsme integrovali v takzvaném „rozšířeném režimu ochrany dat“, tj. pokud videa nepřehráváte, nejsou na YouTube přenášena žádná data o vás jako uživateli. Teprve při přehrávání videí se přenesou níže uvedené údaje. Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR. 

 

Společnost YouTube může v závislosti na nastavení reklamy uživatelem použít shromážděné údaje pro reklamní účely, jako je zobrazování reklam, personalizace reklam, omezení počtu zobrazení reklamy uživateli a vyhodnocování účinnosti reklamy. Pokud se rozhodnete vložené video přehrát, níže popsané údaje budou předány společnosti YouTube, nad čímž nemáme žádnou kontrolu. Přehráním vloženého videa získá YouTube informaci o tom, že jste navštívili příslušnou stránku našich webových stránek, a další údaje popsané níže, ale jejich rozsah nám není znám. K tomu dochází bez ohledu na to, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě YouTube, budou vaše data přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byla vaše data spojena s vaším profilem YouTube, musíte se nejdříve odhlásit. Společnost YouTube ukládá vaše údaje jako profily používání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu svých webových stránek orientovaného na poptávku. Takové vyhodnocování může být prováděno zejména (a to i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování reklamy podle potřeb a informování ostatních uživatelů YouTube o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Proti vytvoření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku a doporučujeme vám, abyste se s žádostí o uplatnění tohoto práva obrátili přímo na společnost YouTube. 

 

Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také při používání služby YouTube v USA a zavedla pro sebe standard, který odpovídá bývalému štítu EU-USA na ochranu soukromí. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů, jejich dalším zpracování a ochraně při předávání údajů do třetích zemí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube. Tam najdete další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

 

Více informací o svých reklamních preferencích naleznete v Centru reklam Google: https://myadcenter.google.com/?hl=en&sasb=true. Chcete-li nastavit údaje a soukromí pro svůj účet Google, navštivte následující stránku: https://myaccount.google.com/data-and-personalization. Doba, po kterou společnost Google ukládá údaje, závisí na typu údajů, více informací naleznete v části: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=en-US   

 

Další informace o tom, jak společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. používá soubory cookie na našich webových stránkách, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.  

 

Jak chráníme vaše osobní údaje 
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. bere ochranu vašich údajů velmi vážně a přijímá vhodná opatření, aby zabránila zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nežádoucímu zveřejnění a neoprávněným změnám. Pokud se domníváte, že vaše údaje nejsou náležitě zabezpečeny nebo pokud máte podezření na jejich zneužití, kontaktujte nás na adrese [email protected]

 

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů 
Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání. Také máte právo odvolat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů anebo vznést námitky vůči tomu, aby společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. vaše osobní údaje zpracovávala. Dále máte právo na přenos vašich údajů. To znamená, že nás můžete požádat, abychom vám, případně jiné organizaci, kterou stanovíte, zaslali osobní údaje, které o vás máme, v počítačovém souboru. Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

Subjekty údajů mohou kdykoli bez udání důvodu vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro reklamní účely, včetně analýzy údajů o zákaznících pro reklamní účely. Kromě toho mají subjekty údajů také obecné právo vznést námitku (viz čl. 21 odst. 1 GDPR). V tomto případě musí být námitka proti zpracování údajů odůvodněná. Pokud je zpracování údajů založeno na souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat a to s účinkem do budoucna. 

 

Můžete vznést žádost o přístup ke svým osobním údajům, o jejich opravu, vymazání nebo předání, odvolat svůj souhlas nebo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. To lze nejsnáze provést tak, že pošlete e-mail na adresu [email protected]. Na vaši žádost budeme reagovat co nejdříve, nejpozději však do čtyř týdnů.  

 

Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů 
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. si vyhrazuje právo na změny zásad ochrany osobních údajů. Proto vám doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali a zkontrolovali případné změny, ke kterým mohlo od vaší poslední návštěvy dojít. Pokud společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. zavede důležitou změnu, která bude mít důsledky pro způsob zpracování vašich osobních údajů, oznámíme to zveřejněním zprávy na našich webových stránkách. 

 

Verze: 4 
Datum vydání: 25-05-2018 
Poslední revize: 25-1-2023 

My settings